Cookie – en privacybeleid

Tijdens uw bezoek op MYPZ, verzamelen we informatie over uw bezoekgedrag op onze website. Deze informatie wordt gebruikt ter verbetering van de gebruikservaring. Op deze wijze kan MYPZ haar website beter evalueren, om daarmee de marketing en gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren.

Indien u wilt weten welke informatie wij verzamelen en op welke manier, wat wij met deze informatie doen, wie toegang heeft tot uw informatie en hoe u extra informatie inwint over ons cookies- en privacybeleid, dan kunt u dat hier lezen.

Alle in deze disclaimer genoemde informatie wordt ingewonnen binnen het kader van de huidige wetgeving van de EU: GDPR- General Data Protection Regulation, oftewel de Algemene Regelgeving betreffende Gegevensbeveiliging van de EU.

Dit houdt in dat MYPZ automatisch gegevens ontvangt aangaande het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt, en welke verschillende pagina’s u bezoekt. Inschrijvingen op één of meerdere van MYPZ’s nieuwsbrieven worden tevens opgeslagen, wat het gebruiksgemak verhoogt.

Hieraan gerelateerd gebruikt MYPZ analysetools, waaronder Google Analytics. Deze tools verzamelen data en statistieken, die MYPZ kunnen helpen om de website en diensten gebruiks- en klantvriendelijker te maken, om zo wederom de klantervaring te kunnen optimaliseren.

MYPZ wint bezoekersinformatie in op meerdere wijzen:

Via Cookies – MYPZ verzamelt cookies bij het bezoeken van MYPZ. Voorbeelden van cookies zijn het IP-adres van het gebruikte apparaat, het land van waaruit de website wordt bekeken, welke producten en categorieën u bekijkt, op welke woorden u zoekt, en op welke links u klikt.

Via aankopen – Hierbij ontvangt MYPZ informatie over uw woonplaats (demografische gegevens), uw e-mailadres, informatie over (de inhoud van) uw bestelling (zoals hoeveelheid, prijs en merk/producttype) en betaalmethode. Eventueel e-mailverkeer aangaande orderbevestigingen, verzendbevestigingen of e-mails aangaande retour en terugbetaling worden tevens door MYPZ opgeslagen.

Via Metingen – Deze geven inzicht in de mate van interesse van de gebruiker. Hierbij ontvangt MYPZ informatie over de frequentie en de duur van het bekijken van de website en de verschillende subpagina’s van MYPZ door de gebruiker, nieuwsbrieven en andere communicatie.

Via vrijwillige informatieverstrekking – Via informatie die de gebruiker zelf aan MYPZ verstrekt, bijvoorbeeld via het uploaden van foto’s bij de door MYPZ aangeboden producten, of het geven van een rating/waardering aan één of meerdere producten, kan MYPZ tevens gegevens verzamelen.

Het inwinnen van gebruikersinformatie heeft een aantal doeleinden:

Plicht – Enkel met behulp van klantgegevens kan MYPZ voldoen aan de serviceverplichting ten opzichte van de klant, in de vorm van het verzenden van aankopen, facturen en het uitvoeren van diensten door de klantenservice van MYPZ.

Klantenservice – De klantenservice heeft de toegang nodig tot klantinformatie – in de vorm van een telefoonnummer en/of e-mailadres – zodat er een oplossing geboden kan worden bij vragen, opmerkingen, missende informatie, fouten en dergelijke.

Marketingsvoering – Om op deze wijze de website van MYPZ en aanverwante marketinggerelateerde diensten zo relevant, optimaal mogelijk te maken voor de gebruiker wat betreft gebruiksgemak en -vriendelijkheid. Een beter zicht op (individuele) klantvoorkeuren zorgt daarenboven voor een betere gebruikservaring – zie ook onderstaande alinea.

Gebruikerservaring – Aan bovenstaand doeleinde verwant, kan het inwinnen van klanteninformatie de ervaring van de gebruiker verbeteren, door middel van ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) gepersonaliseerde diensten en functies. Tevens kan MYPZ met behulp van de informatie beter worden beheerd, onderhouden en beveiligd. Inzicht in de manier waarop de website gebruikt wordt, kan namelijk gebruikt worden voor het detecteren van ineffectiviteit op de website, om deze te optimaliseren. Tot slot geven statistieken inzicht en begrip in klantvoorkeuren.

Beveiliging – Informatie over en inzicht in het gebruik van de website van MYPZ verkleint de kans op fraude en andere risico’s.

Wetgeving – MYPZ voldoet aan de wet met het verzamelen van informatie.

Berichtgeving en profilering

Op basis van klantgegevens kunnen gebruikersprofielen worden geconstrueerd. Dit is een combinatie van informatie, zoals genoemd onder de methoden van informatie-inzameling. Deze informatieverzameling kan worden gebruikt voor het personaliseren van de aan u aangeboden informatie, diensten en marketingservices, aan de voorkeuren van de gebruiker.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens toch nog langer nodig voor een ander doeleinde. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen.

7 jaar

Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie

Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens

Betalingsoverzicht/facturen

Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen

Wat is een cookie?

Vrijwel alle websites gebruiken cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer, in uw browser worden opgeslagen, wanneer u MYPZ bezoekt. Bij een volgende maal dat u MYPZ bezoekt, wordt de cookie herkend, waardoor de website beter en sneller werkt. Cookies helpen daarmee de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren – en helpen MYPZ om het gebruikersgemak te analyseren. Vaak zijn cookies noodzakelijk voor het functioneren van bepaalde diensten op een website. Een cookie zelf bevat geen persoonsinformatie, maar bevat informatie over de instellingen van de gebruiker, en de manier waarop de website wordt bekeken en gebruikt.

Het gebruik van cookies door MYPZ heeft verschillende doeleinden:

Bezoekersinformatie – MYPZ verzamelt informatie, bij elk bezoek op de website, voor het verbeteren van de klantenervaring en -tevredenheid. Hiermee kan MYPZ diensten, zoals de marketing, verbeteren.

Relevantie van diensten – Het inwinnen van informatie aangaande het gedrag van de gebruiker kan de communicatie verbeteren omtrent de aangeboden en getoonde producten en diensten. In verschillende gevallen kan dit leiden tot het verzenden van een servicemail. Denk hierbij aan de herinnerings e-mail die MYPZ automatisch verstuurt, wanneer de gebruiker producten in het winkelmandje heeft geplaatst, om vervolgens de website te verlaten – en de koop niet te voltooien.
Indien u geen e-mails wilt ontvangen van MYPZ, kan er ten alle tijde contact opgenomen worden met de klantenservice van MYPZ.

Bewaren van geschiedenis – Door middel van het bewaren van uw gegevens, weet MYPZ wie u bent, en op welke manier u eerder gebruik heeft gemaakt van de website van MYPZ. Bij een toekomstig bezoek aan de website vanaf eenzelfde apparaat, kunnen naar aanleiding van eerdere bezoeken wijzigingen zijn aangebracht in de website, wederom ter bevordering van het gebruikersgemak. Denk aan de eerder in het mandje geplaatste producten, welke, bij een nieuw bezoek aan de website, automatisch weer in het mandje zijn geplaatst, wanneer deze niet door de gebruiker actief uit het winkelmandje zijn verwijderd.

Analyse tools en statistieken – Google Analytics wordt gebruikt ter analyse van statistieken met betrekking tot het gebruik van MYPZ. Dit kan leiden tot een betere gebruikerservaring. Demografische gegevens en persoonlijke gegevens geven inzicht in de verschillende bezoekers van MYPZ, en kunnen leiden tot het tonen van meer gepersonaliseerde inhoud. Zie tevens de doeleinden van het inwinnen van gebruikersinformatie hierboven.

Cookies van derden – MYPZ kan tevens gebruik maken van cookies van derde partijen. Deze cookies worden gebruikt voor het kunnen analyseren – met behulp van Google Analytics – van uw gedrag op, en gebruik van MYPZ, in verhouding tot andere door u bezochte websites. Ingewonnen informatie bevat bijvoorbeeld informatie over de duur van uw verblijf op de verscheidene websites. Afmelden voor Google Analytics is mogelijk via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Samenwerkingen met derden:

Voor het inwinnen van informatie en het verbeteren van diensten, werkt MYPZ samen met derde partijen, zoals Facebook, Youtube en Google, om op deze wijze reclamevoering te optimaliseren. U krijgt zo enkel relevante informatie te zien. Mocht u dit niet wensen, dan kunt u ervoor kiezen de cookie van MYPZ in uw browser te verwijderen.

Tevens bevat MYPZ onderdelen van derden. Deze zorgen ervoor dat deze derden, zoals Facebook of Google, informatie kunnen inwinnen met betrekking tot bijvoorbeeld uw IP-adres en de door u bezochte pagina’s op de website van MYPZ. De koppeling zorgt ervoor dat de navigatie tussen verschillende diensten en bronnen kan worden vergemakkelijkt. MYPZ is niet aansprakelijk voor de controle van de manier waarop deze informatie door derden wordt gehanteerd. Hiervoor wordt verwezen naar de derde partij in kwestie.

Functionaliteit:

Bepaalde cookies zijn van belang voor het juist functioneren van MYPZ, zoals de cookies die worden opgeslagen met betrekking tot (de inhoud van) uw winkelmandje.

Blokkeren van cookies:

Cookies kunnen worden geblokkeerd, wanneer u deze niet wenst te ontvangen. Tevens kunnen cookies die reeds aanwezig zijn op uw computer worden verwijderd. Ook is de voorkeur in te schakelen dat er ten alle tijde een melding wordt gemaakt, vooraleer een cookie wordt opgeslagen. Het is aangeraden om eerst zorgvuldig het cookiebeleid te lezen, vooraleer instellingen worden aangepast, daar het wijzigen van de instellingen gevolgen kan hebben voor het functioneren van MYPZ en andere websites – wat invloed heeft op het gebruiksgemak en de gebruikerservaring. Mogelijkerwijs zullen verschillende functies niet, of niet optimaal werken bij het uitschakelen of niet aanvaarden van cookies.

Contact met betrekking tot persoonsgegevens:

Mocht u vragen, opmerkingen of bezwaren hebben met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de klantenservice via service@mypz.nl. U heeft het recht in te zien welke informatie door MYPZ wordt bewaard (artikel 15), en tevens kan er bezwaar worden gemaakt tegen het bewaren/de registratie van deze gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens/ EU-wetgeving inzake General Data Protection Regulation – GDPR. Wanneer het bezwaar op een correctie manier wordt ingediend, heeft MYPZ de mogelijkheid uw persoonsgegevens aan te passen, dan wel te verwijderen, zonder daarbij de regelgeving te schenden.

Mochten bijzondere technische aanpassingen noodzakelijk zijn, mocht het verzoek invloed hebben op persoonsgegevens van derden, of mocht het zeer bezwaarlijk of onpraktisch werk bezorgen voor het wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens, kan het verzoek worden geweigerd. Voor vragen refereert MYPZ naar de klantenservice via service@mypz.nl.

Klachten met betrekking tot de behandeling van informatie en persoonsgegevens dienen te worden ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bescherming van persoonsgegevens:

De wet eist dat uw persoonsgegevens worden bewaard op een veilige manier, en dat de informatie ten alle tijden vertrouwelijk blijft. MYPZ gebruikt om deze reden bijzonder goed beveiligde servers, waarvan de beveiliging met regelmaat aan controle onderhevig is. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid met betrekking tot gebruikersinformatie kan worden gewaarborgd. Echter kan MYPZ geen waterdichte garantie geven dat via internet verzonden informatie en gegevens ten alle tijde 100% beveiligd zijn, daar het risico altijd aanwezig is – en blijft – dat onbevoegden zich op ongeoorloofde wijze toegang kunnen verschaffen tot elektronische informatie, bewaard op het internet. 
Het verzenden van persoonsgegevens is daarmee op eigen risico. Het verwijderen of anonimiseren van persoonsgegevens maakt dat de doelstelling van het inwinnen van informatie wordt beëindigd.

Vanwege het feit dat het internet aan verandering onderhevig is, kunnen veranderingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Dit geeft MYPZ het recht de richtlijnen aangaande het gebruiken van persoonlijke informatie aan te kunnen passen. Mochten er wezenlijke veranderingen noodzakelijk zijn, zal de gebruiker ten alle tijde op de hoogte worden gesteld van de veranderingen via een informatievoorziening op de website van MYPZ.

U kunt contact opnemen met MYPZ via:

E-mail: info@mypz.nl

Cookie and privacy policy

During your visit to MYPZ, we collect information about your visit behavior on our website. This information is used to improve the user experience. In this way MYPZ can better evaluate its website, thereby optimizing marketing and user-friendliness.
If you want to know what information we collect and in what way, what we do with this information, who has access to your information and how you obtain additional information about our cookies and privacy policy, you can read it here.
All information mentioned in this disclaimer is gathered within the framework of current EU legislation: GDPR General Data Protection Regulation, or the General Data Protection Regulation of the EU.

This means that MYPZ automatically receives data regarding the IP address of the device you use and which different pages you visit. Subscriptions to one or more of MYPZ’s newsletters are also stored, which increases the ease of use.
Related to this, MYPZ uses analysis tools, including Google Analytics. These tools collect data and statistics that can help MYPZ to make the website and services more user-friendly and customer-friendly in order to optimize the customer experience again.

MYPZ collects visitor information in several ways:
Via Cookies – MYPZ collects cookies when you visit MYPZ. Examples of cookies are the IP address of the device used, the country from which the website is viewed, which products and categories you view, which words you search for, and which links you click.
Via purchases – Hereby MYPZ receives information about your place of residence (demographic data), your e-mail address, information about (the content of) your order (such as quantity, price and brand / product type) and payment method. Any e-mail traffic regarding order confirmations, shipping confirmations or e-mails regarding return and reimbursement are also stored by MYPZ.
Via Measurements – These provide insight into the level of interest of the user. Hereby MYPZ receives information about the frequency and duration of the user’s viewing of the website and the various subpages of MYPZ, newsletters and other communication.
Via voluntary information provision – Via information provided by the user to MYPZ, for example via uploading photos with the products offered by MYPZ, or giving a rating / rating to one or more products, MYPZ can also collect data.

Collecting user information has a number of purposes:
Duty – Only with the help of customer data can MYPZ fulfill the service obligation towards the customer, in the form of sending purchases, invoices and performing services by MYPZ customer service.
Customer service – The customer service needs access to customer information – in the form of a telephone number and / or e-mail address – so that a solution can be offered for questions, comments, missing information, errors and the like.
Marketing – To make the MYPZ website and related marketing-related services as relevant, optimal as possible for the user in terms of ease of use and friendliness. A better view of (individual) customer preferences also ensures a better user experience – see also the paragraph below.
User experience – Related to the above purpose, the acquisition of customer information can improve the user’s experience through development and implementation of (new) personalized services and functions. MYPZ can also be better managed, maintained and secured using the information. Insight into how the website is used can be used to detect ineffectiveness on the website and to optimize it. Finally, statistics provide insight and understanding of customer preferences.
Security – Information about and insight into the use of the MYPZ website reduces the risk of fraud and other risks.
Legislation – MYPZ complies with the law with the collection of information.

Reporting and profiling
User profiles can be constructed based on customer data. This is a combination of information, as mentioned under the methods of information collection. This information collection can be used to personalize the information, services and marketing services offered to you, to the preferences of the user.

How long will my data be stored?
In general, we do not store your data longer than necessary for the purpose for which we collected your data. After this we delete or anonymize this data. Anonymizing means that we ensure that data can no longer be traced back to you. Sometimes we still need certain data for another purpose. If that is the case, we have a basis for this and we will ensure that this data is only accessible for that purpose. After that we will of course anonymize or delete your data.

7 years
This retention period applies to the following categories:
● Obligation to keep accounting and administration
● Tax documentation and reports on deliveries of goods, imported and exported goods and other relevant data
● Payment overview / invoices
● Orders, proof of delivery of orders

What is a cookie?
Almost all websites use cookies. These are text files that are stored on your computer, in your browser, when you visit MYPZ. The next time you visit MYPZ, the cookie is recognized, making the website work better and faster. Cookies thereby help improve the user-friendliness of the website – and help MYPZ to analyze the user-friendliness. Cookies are often necessary for the functioning of certain services on a website. A cookie itself contains no personal information, but contains information about the user’s settings and the way in which the website is viewed and used.

The use of cookies by MYPZ has different purposes:
Visitor information – MYPZ collects information, with every visit to the website, to improve the customer experience and satisfaction. This allows MYPZ to improve services such as marketing.
Relevance of services – Gathering information regarding user behavior can improve communication regarding the products and services offered and shown. In various cases this can lead to the sending of a service e-mail. This includes the reminder e-mail that MYPZ automatically sends when the user has placed products in the shopping basket, and then leaves the website – and does not complete the purchase. If you do not want to receive e-mails from MYPZ, you can contact MYPZ customer service at any time
Saving history – By saving your data, MYPZ knows who you are and how you have used the MYPZ website before. During a future visit to the website from the same device, changes may have been made to the website as a result of previous visits, again to promote user-friendliness. Consider the products previously placed in the basket, which, when you visit the website again, are automatically placed in the basket again if they have not been actively removed from the shopping basket by the user.
Analysis tools and statistics – Google Analytics is used to analyze statistics related to the use of MYPZ. This can lead to a better user experience. Demographic data and personal data provide insight into the various visitors of MYPZ, and can lead to the display of more personalized content. See also the purposes of obtaining user information above.
Cookies from third parties – MYPZ can also use cookies from third parties. These cookies are used to be able to analyze – with the help of Google Analytics – your behavior on and use of MYPZ in relation to other websites you visit. Information collected, for example, contains information about the duration of your stay on the various websites. You can unsubscribe from Google Analytics via: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Collaborations with third parties:
To gather information and improve services, MYPZ works with third parties, such as Facebook, Youtube and Google, to optimize advertising. You will only see relevant information. If you do not wish this, you can choose to delete the MYPZ cookie in your browser.
MYPZ also contains parts from third parties. These ensure that these third parties, such as Facebook or Google, can obtain information regarding, for example, your IP address and the pages you visit on the MYPZ website. The link ensures that navigation between different services and sources can be facilitated. MYPZ is not liable for the control of the way in which this information is handled by third parties. For this, reference is made to the third party in question.
Functionality:
Certain cookies are important for the correct functioning of MYPZ, such as the cookies that are stored with regard to (the content of) your shopping basket.
Blocking cookies:
Cookies can be blocked if you do not wish to receive them. Cookies that are already present on your computer can also be deleted. It is also preferable to enable a notification to be made at all times, before a cookie is stored. It is recommended that you first read the cookie policy carefully before changing any settings, since changing the settings can have consequences for the functioning of MYPZ and other websites – which affects user-friendliness and user experience. Possibly, various functions will not work, or will not work optimally, when switching off or not accepting cookies.

Contact regarding personal data:
If you have any questions, comments or objections regarding the retention of personal data, you can contact customer service via service@mypz.nl. You have the right to see which information is stored by MYPZ, and you can also object to the storage / registration of this data under the Personal Data Protection Act / EU legislation on General Data Protection Regulation – GDPR . If the objection is submitted in a correct manner, MYPZ has the option of modifying or deleting your personal data, without violating the regulations.
If special technical adjustments are necessary, if the request has an impact on third-party personal data, or if it causes very inconvenient or impractical work to change / delete personal data, the request can be refused. For questions, MYPZ refers to customer service via service@mypz.nl.
Complaints regarding the treatment of information and personal data must be submitted to the College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Protection of personal data:
The law requires that your personal data is stored in a secure manner and that the information remains confidential at all times. For this reason, MYPZ uses particularly well-protected servers, the security of which is regularly subject to control. This ensures that the security with regard to user information can be guaranteed. However, MYPZ cannot provide a watertight guarantee that information and data sent via the internet are 100% secure at all times, since there is always – and remains – the risk that unauthorized persons can gain unauthorized access to electronic information stored on the internet. Sending personal data is therefore at your own risk. The removal or anonymization of personal data means that the objective of gathering information is terminated.
Due to the fact that the internet is subject to change, changes with regard to the use of personal data may be necessary. This gives MYPZ the right to adjust the guidelines regarding the use of personal information. Should substantial changes be necessary, the user will be informed of the changes at all times via an information provision on the MYPZ website.
You can contact MYPZ:
Email: info@mypz.nl